Du er her

Markvandring
Om fødevarenetværket

Fødevarenetværket Spis Lokalt, der dækker hele Slagelse Kommune, vil bestå af både primære fødevareproducenter og fødevareforarbejdende virksomheder i området samt andre deltagere, der arbejder med fødevarer, f. eks. turistvirksomheder, foreninger og engagerede ildsjæle.

Projektet vil skabe rammerne for et godt netværk både indenfor de brancher, der deltager, men også på tværs af brancherne. Formålet med projektet er at

- at fremme videndeling mellem aktører i lokal fødevareproduktion og –afsætning i Slagelse Kommune
‐ at styrke samarbejdet mellem aktører i lokal fødevareproduktion og -afsætning
‐ at fremme lokal afsætning af lokalt producerede kvalitetsfødevarer til både private og professionelle i Slagelse kommune og tilgrænsende kommuner
‐ at motivere til øget og ny produktion samt
‐ at professionalisere fælles afsætning med udgangspunkt i lokalområdet til private og professionelle aftager med geografisk vækst for øje
‐ at professionalisere fælles afsætning med henblik på at kunne servicere Slagelse Kommune i strategien ”Sund kommune”

I netværksprojektet vil der ske erfaringsudveksling blandt deltagerne, men der vil også være en række workshops og seminarer med eksterne eksperter og oplægsholdere, der kan tilføre deltagerne og netværket ny viden. Det er gratis at deltage i netværket og aktiviteterne.

Foreningen Spis Lokalt er tovholder og praktisk koordinator på projektet. Der formidles løbende om aktiviteterne i fødevarenetværket via hjemmesiden.

Temaer for fødevarenetværket er blandt andet:
Undervisning i brug af sociale medier
Lokal landbrugskultur- og historie
Lokal og regional madkultur i historisk perspektiv
Sensorik – om smag og at smage
Produktudvikling
Virksomhedsbesøg

Projektet er åbent for alle interesserede aktører, dvs. både små og store producenter og aftagere, men også turistrelaterede virksomheder, foreninger og borgere, der arbejder med lokale fødevarer, er meget velkomne til at deltage.